PDA

View Full Version : กรุงเทพ


 1. บ้านอนุเสาวรีย์
 2. บ้านสายลม
 3. หลายวัดในกรุงเทพฯครับ
 4. วัดบางนาใน
 5. วัดหลวงพ่อโอภาสี กรุงเทพฯ
 6. ณ พิพิธภัณฑ์กรรมฐาน ณ.วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) อ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 7. งานบวชพระ วัดธรรมกาย
 8. ศาลเจ้าพ่อเสือ
 9. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
 10. วัดดุสิดารามวรวิหาร
 11. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 12. พระเจดีย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 13. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 14. วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
 15. วัดยางสุทธาราม - กรุงเทพมหานคร
 16. วัดอินทรวิหาร
 17. วัดราชผาติการาม วรวิหาร
 18. วัดปากน้ำ หลวงพ่อสด กรุงเทพฯ
 19. วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
 20. วัดบุปผารามวรวิหาร
 21. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
 22. วัดอนงคารามวรวิหาร
 23. วัดยานนาวา
 24. วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
 25. วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
 26. พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
 27. พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 28. วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพ
 29. วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
 30. วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
 31. วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
 32. วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
 33. วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
 34. วัดชนะสงคราม
 35. วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
 36. วัดบวรนิเวศ
 37. วัดดุสิตารามวรวิหาร
 38. วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
 39. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 40. วัดเทพศิรินทราวาส
 41. วัดเทพธิดารามวรวิหาร
 42. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 43. วัดสุทัศน์
 44. วัดพระศรีมหาธาตุ
 45. วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
 46. วัดอรุณราชวราราม กทม.
 47. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 48. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)