PDA

View Full Version : พระพุทธรูป


 1. Daibutsu จากเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น
 2. พระพุทธรัตนปัญญามงคล วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน
 3. พระพุทธรูป ณ เขาคิชฌกูฏ ( พระบาทหลวง ) จันทบุรี
 4. พระพุทธรูปวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
 5. พระพุทธรูป ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส กรุงเทพฯ
 6. พระพุทธรูปวัดป่าถ้ำวัวสุญญตา แม่ฮ่องสอน
 7. ภาพพระพุทธรูปวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
 8. พระพุทธรูปวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
 9. ภาพพระพุทธรูปวัดราชสิทธาราม ( วัดพลับ )
 10. พระพุทธรูปวัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว )
 11. พระพุทธรูปวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)
 12. พระพุทธรูปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่
 13. ภาพพระพุทธรูปปางเปิดโลก ณ วัดถ้ำวัว จ.เชียงใหม่
 14. พระแก้วบุษราคัม
 15. พระพุทธรูป ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ข่อนแก่น
 16. พระเจ้าอินทร์สาน ณ วัดพระธาตุดอยเวา แม่สาย เชียงรายครับ
 17. พระพุทธรูป ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
 18. พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
 19. พระพุทธรูป
 20. พระกริ่งทองคำ
 21. สาเหตุเหตุผลที่ใต้พระบาท!ถูกแบนบาปหนักมากๆ
 22. พระพุทธรูปปางดีดน้ำมนต์
 23. พระพุทธรูปทอง
 24. พระพุทธรูปแก้ว สวยงามมาก
 25. พระพุทธรูปที่หลวงปู่มั่นดูแลรักษา
 26. พระพุทธรูป แกะโดยหลวงปู่มั่น
 27. สมเด็จองค์ปฐม
 28. พระพุทธรูป วัดมณเฑียร จ.เชียงใหม่
 29. พระพุทธสกลสีมามงคล
 30. พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)
 31. พระพุทธอิทธิมงคลชัย วัดราษฏร์อุปถัมภ์
 32. พระพุทธอิทธิมงคลชัย วัดราษฏร์อุปถัมภ์
 33. พระพุทธรูปหลายปาง ในองค์เดียวกันครับ
 34. ณ พระปฐมเจดีย์
 35. พระพุทธรูป ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร
 36. สมเด็จพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
 37. พระพุทธรูปวัดมิ่งเมือง จ.เชียงราย
 38. พระประธานวัดระฆัง
 39. พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท
 40. พระพุทธรูปที่วัดพระธาตุเชิงชุม
 41. พระพุทธรูปที่บริเวณศาลหลักเมืองอุดรฯ
 42. พระประธาน วัดกู่เสือ จ.เชียงใหม่
 43. พระศรีศากยะทศพลญานประธานพุทธมณฑล พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 44. หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา
 45. หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง อยุธยา
 46. วัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุพรรณบุรี
 47. หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดท่าซุง อุทัยธานี
 48. พระประธาน วัดนางนอง กรุงเทพฯ
 49. พระพุทธรูปทองคำ วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ
 50. พระยืน 30 ศอก วัดท่าซุง อุทัยธานี
 51. หลวงพ่อโต วัดไชโยวรวิหาร อ่างทอง
 52. ปางปฐมเทศนา
 53. สมเด็จพระพุทธรักษาประชานาถ
 54. พระพุทธสุรินทรมงคล เขาพนมสวาย(ถ่ายเองค่ะ..ภาพเบลอนิดๆ)
 55. พระเมตตา
 56. พระพุทธนิมิตนิมิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ
 57. พระพุทธรูปบนเจดีย์วัดช้างล้อม
 58. วัดพระศรีรัตนมหธาตุ และพระพุทธรูปที่ประเทศญี่ปุ่น
 59. พระพุทธรูปหยกสีชมพูปางสมาธิจากอินเดีย
 60. ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง เมืองเชียงใหม่
 61. จ.แม่ฮ่องสอน
 62. ณ วัดปทุมนาราม กรุงเทพฯ
 63. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 64. ณ วัดปากน้ำหลวงพ่อ สด กรุงเทพฯ
 65. Big Buddha Kamakura
 66. พระนอน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมผาเพิก วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
 67. พระพุทธสิหิงค์
 68. พระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน วัดป่าภูก้อน
 69. ณ วัดหนองหญ้าปล้อง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
 70. ณ วัดตรีญาติ จ.ราชบุรี
 71. วัดท่าขนุน
 72. ร่วมพิธีหล่อพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู ยาว ๕๐ เมตร ณ วัดสุขุมาร อ.บางมูลนาก
 73. ณ วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์
 74. ณ วัดหนองหญ้าปล้อง จ.กาญจนบุรี
 75. พระพุทธรูปและแมว
 76. วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
 77. พระพุทธรูปในวิหารพระเจ้า พระองค์ ณ วัดผาลาดสกิทาคามี กลางทางขึ้นดอยสุเทพ
 78. ณ วัดราชาธิวาส สามเสน กรุงเทพ
 79. พระพุทธชินเรศนวราชบพิตร
 80. พระพุทธเมตตา
 81. หน้า วัดถ้ำวัวแดง ดินแดนพุทธภูมิ
 82. หลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล
 83. ณ วัดพุทธไชโย
 84. พระแก้วมรกต ณ ปราสาทดิน จ.ชัยภมูิ
 85. ณ ปราสาทดิน จ.ชัยภมูิ
 86. พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่วัดถ้ำโพธิสัตว์ ต.ทับกวาง จ.สระบุรี
 87. พระวิสุทธิเทพ
 88. ณ วัดปากน้ำ
 89. ณ วัดระฆัง
 90. ณ วัดสังฆทาน
 91. พระพุทธรูปทวารวดี
 92. ถ่ายวันไป งานสัมมาภัยพิบัติและการเตรียมการ
 93. ณ วัดป่าโนนจ่าหอม บ้านโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
 94. ณ วัดท่าขนุน
 95. ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเถอบางคนที สมุทรสงคราม
 96. สมเด็จองค์ปฐมทันใจ ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเถอบางคนที สมุทรสงคราม
 97. พระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 98. พระพุทธรูป
 99. ณ วิหารสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง จ.อุทัยทานี
 100. ภาพพระพุทธบารมีฉัพพรรณรังสี
 101. ภาพพระพุทธบารมีฉัพพรรณรังสี
 102. ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยทานี
 103. พระประธาน วัดป้อมใหญ่ อยุธยา
 104. พระประธานในพิพิธภัณฑ์วัดพระบาทฯ
 105. พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี
 106. พระที่ญี่ปุ่น
 107. สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์
 108. รูปปั้นพระพุทธองค์และบ่อน้ำทิพย์โบราณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่
 109. พระธาตุจอมแจ้ง และพระพุทธรูปปางประทานพร จ.แพร่
 110. พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่
 111. พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง อุบล
 112. พระพม่า
 113. พระพุทธลีลา
 114. พระนอน
 115. พระนาคปรก
 116. พระพุทธรูปไดบุสสึ
 117. พระพุทธเมตตาภายในเจดีย์พุทธคยา
 118. หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จ.พิจิตร
 119. พระพุทธรูป องค์เดียวกับ logo เว็บพลังจิต
 120. พระพุทธรุปในเวียดนาม
 121. วัดหน้าพระเมรุ
 122. 19_Medium_
 123. พระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน วัดป่าภูก้อน
 124. พระพุทธรูปตามพุทธประวัติ
 125. เจ้าชายสิททัตถะ
 126. หลวงปู่เทพโลกอุดร
 127. หลวงพ่อนิลมณีศักดิ์สิทธิ์โบสถ์ปรกโพธิ์วัดบางกุ้ง
 128. พระประธาน(หลวงพ่อ ๘ ศอก)ที่ศาลา ๑๒ ไร่ วัดท่าซุง
 129. พระแก้วรัตนะศรีสุก ศรีเสริม ศรีใส วัดป่าเวินศรี หนองคาย
 130. พระอัจนะ พระพุทธรูปพูดได้
 131. พระพุทธรูป วัดมหามุนี พม่า
 132. พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง นราธิวาส
 133. พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เขาชีจรรย์ บางละมุง ชลบุรี
 134. พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพิธาน วัดพุทธาธิวาส ยะลา
 135. พระพุทธพรชัยมงคลมุนี วัดแหลมสน ชุมพร
 136. พระประธาน พุทธมณฑล
 137. พระประธานบนยอดเขากระโดง บุรีรัมย์
 138. พระนาคปรก
 139. พระพุทธรูป
 140. พระพุทธรูปภูเขาทอง
 141. หลวงพ่อวัดไร่ขิง
 142. หลวงพ่อโต สุพรรณบุรี
 143. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
 144. พระร่วงโรจนฤทธ นครปฐม
 145. พระมงคลบพิตร
 146. พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่
 147. พระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต ชำปอกง
 148. พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
 149. พระศากยมุนี พระพุทธเจ้า
 150. พระพุทธเจ้า 4 องค์ วัดพิชัยญาติ กทม.
 151. พระพุทธสิทธารถ หลวงพ่อสมปรารถนา วัดพิชัยญาติ กทม.
 152. พระพุทธรูปทองคำ วัดไตรมิตร
 153. หลวงพ่อดำ วัดพุทธประทีป
 154. พระพุทธรูป (ใหญ่มาก)
 155. พระพุทธรูป (ที่ญี่ปุ่น)
 156. พระพทธเจ้า
 157. พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ
 158. พระพุทธรูปศิลปะเขมรในลพบุรี
 159. พระพุทธรูปสำริด
 160. พระพุทธรูปสำริดในซุ้มเรือนแก้ว
 161. พระพุทธชินราชจำลอง
 162. พระอินทร์แปลง
 163. พระมงคลบพิตร
 164. หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก(ซำปอกง)
 165. หลวงพ่อพุทธโสธร
 166. พระสุวรรณมงคลมหามุนี
 167. พระพุทธรูปในบริเวณวัดสุทัศเทพวราราม
 168. พระพุทธตรีโลกเชษฐ์
 169. พระพุทธเสฏฐมุนี
 170. พระศรีศากยมุนี
 171. องค์หลวงพ่อเพชร
 172. พระพทธเจ้า
 173. พระอุปคต
 174. พระพุทธไสยาสน์ชเวทาลยวง
 175. พระพุทธเจ้า
 176. พระพุทธเจ้า
 177. พระยืน ๓๐ ศอกวัดท่าซุง
 178. พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
 179. พระพุทธรูป
 180. หลวงพ่อกริ่งใหญ่ทวารวดี
 181. พระนอนวัดคูหาภิมุข
 182. หลวงพ่อพระใส
 183. พระนอนวัดขุนอินทประมูล
 184. พระพุทธไสยาสน์ วัดปรมัยยิกาวาสราชวรวิหาร จ.นนทบุรี
 185. พระพุทธนฤมลธรรโมภาส วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา
 186. พระเรียงกัน
 187. หลวงพ่อพุทธโสธร
 188. หลวงพ่อเพชร
 189. พระยืนวัดท่าซุง
 190. พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก
 191. พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์
 192. พระไสยา
 193. พระนอนจักรสีห์
 194. พระพุทธโสธร
 195. พระพุทธไตรรัตนนายก
 196. หลวงพ่อโตวัดอินทร์
 197. หลวงพ่อเพชร
 198. หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร
 199. หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
 200. พระโต (องค์ใหญ่)
 201. พระสิทธารถ
 202. หลวงพ่อบ้านแหลม
 203. พระศาสดา
 204. buddhachinasi
 205. พระพุทธเทวปฏิมากร
 206. พระศรีศากยมุนี
 207. พระยืน 30 ศอก
 208. พระพุทธสิหิงค์
 209. พระ
 210. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 211. พระยืน
 212. The_Budhist_Sculpture_in_Museum
 213. The Buddhist Sculpture in Museum
 214. Buddha_Statue_at_Thai_Minitry
 215. The Buddhst Sculpture in Museum
 216. buddha_sleeping1
 217. buddha_sleeping
 218. พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์
 219. หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร
 220. หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
 221. พระพุทธไตรรัตนนายก
 222. พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
 223. The_Buddhst_Sculpture_in_Museum1
 224. Buddha_Statue_in_Chinese_Temple
 225. พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก
 226. พระพุทธสิหิงค์
 227. buddhathewapathimakorn
 228. พระศรีศากยมุนี
 229. phrasasada
 230. พระสิทธารถ
 231. phrasiya
 232. พระพุทธชินสีห์ (องค์หน้า)