PDA

View Full Version : ภาคเหนือ


 1. วัดชัยสิทธิ์
 2. วัดป่าเป้า
 3. วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง)
 4. วัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 5. แดนนิพพาน เชียงใหม่ สร้างโดย ครูบาธรรมชัย
 6. พระบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 7. วัดพระเกิด อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 8. วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 9. วัดพระบาทห้วยต้ม
 10. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
 11. วัดเจ็ดยอด
 12. Landscape วัดภาคเหนือ
 13. พระธาตุเป๊าะนาง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 14. เจดีย์ศรีเวียงชัย
 15. วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน(วัดบ้านเด่น) ครูบาเทือง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 16. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 17. วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 18. อุทยานพุทธสถานสุทธิจิตต์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 19. วัดมณเฑียร จ.เชียงใหม่
 20. วัดก้ำก่อ แม่ฮ่องสอน
 21. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (วัดพระพี่นาง)
 22. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร(จ.เชียงใหม่)
 23. วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่
 24. วัดพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
 25. วัดโขงขาว จ.เชียงใหม่
 26. พระธาตุแหลมลี่ อ.ลอง จ.แพร่
 27. พระธาตุห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ
 28. พระวิหารศิลปะพม่า วัดศรีชุม
 29. พระธาตุปูตั๊บ อ.ลอง จ.แพร่
 30. เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี
 31. พระธาตุพระลอ แพร่
 32. จ.แม่ฮ่องสอน
 33. ณ วัดตโปทาราม(ร่ำเปิง) เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕
 34. สวยสดงดงามครับ
 35. พระธาตุจอมกิตติ ครับ
 36. บันไดพญานาค
 37. ประเพณีเด่นของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร คือ การแห่ไม้ค้ำโพธิ์
 38. แผ่นทองร่วมหล่อ พระเจ้าองค์แสน
 39. ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เชียงราย
 40. วัดดาราภิรมณ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 41. ยักษ์คู่ยืนเฝ้าทางเข้าเขตโบสถ์
 42. สิงห์และพระนอนหน้าวัด
 43. พระบรมธาตุ 30 ทัศ
 44. วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์
 45. วัดที่ไปในทริปตามรอยพระนเรศวร
 46. วัดภาคเหนือ
 47. พระบรมธาตุแก้วดอนเต้า
 48. พระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง
 49. เจดีย์หลวงเชียงแสน
 50. พระบรมธาตุขุนวาง
 51. วัดมณเฑียร จ.เชียงใหม่
 52. อกเลาประตูพระวิหารพีพุทธชินราช
 53. พระเจ้าเก้าตื้อ
 54. พระประธานวัดมณเฑียร
 55. พระธาตุจอมกิตติ จ.เชียงราย
 56. วัดเจดีย์เหลี่ยม เชียงใหม่
 57. วัดทาขุมเงิน ลำพูน
 58. วัดพระแก้ว จ. เชียงราย
 59. พระบรมธาตุแช่แห้ง
 60. วัดพระธาตุลำปางหลวง
 61. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ. ลำปาง
 62. วัดสวนดอก
 63. พระบรมธาตุดอยตุง
 64. พระเจดีย์ วัดเชียงมั่น
 65. พระเจดีย์ วัดเชียงยืน
 66. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 67. พระเจดีย์ วัดพระธาตุจอมปิง
 68. พระเจดีย์วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน
 69. พระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน
 70. พระเจดีย์วัดจองคำ
 71. พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน
 72. พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ จ.เชียงใหม่
 73. พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
 74. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่
 75. สะพานข้ามโอฆสงสาร วัดร่องขุ่น