PDA

View Full Version : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 1. วัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย เชียงราย
 2. วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อุบลราชธานี
 3. หลวงปู่ศรี มหาวีโร วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ศรีจอมทอง2
 4. แบบจำลอง พระเจดีย์ศรีจอม โคราช
 5. จิตกาธาน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 6. เจดีย์บู่ทองกิตติ จ.มุกดาหาร
 7. วัดป่าสาละวัน
 8. วัดเนรมิตวิปัสสนา
 9. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง)จ.สกลนคร
 10. วัดศรีบุญเรือง
 11. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
 12. พระธาตุศรีสองรัก
 13. ปูกระเบื้องที่วัดสร้างเที่ยง จ.เลย
 14. วัดป่ามหาแก้ว สร้างด้วยขวดแก้วทั้งหลัง
 15. ...หนึ่งเดียวเท่านั้น ที่ประเทศไทย..
 16. วัดพระธาตุบังพวน
 17. วัดภูทอก ครับ
 18. กู่แก้ว
 19. พระธาตุ อินทร์แปลง ต.เม็กดำ โกสุมพิสัย กาฬสินธ์
 20. พระธาตุเรณูนคร นครพนม
 21. พระมหาเจดีย์ วัดป่าภูก้อน
 22. ภาพถ่าย เจดีย์วิหารปรินิพพานจำลอง
 23. ธัมเมกขสถูป (ที่แสดงปฐมเทศนา) จำลอง
 24. ภาพถ่ายพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์จำลอง ณ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 25. ภาพถ่ายเจดีย์สิริมหามายา ที่ประสูติ
 26. พระธาตุนาดูน
 27. พระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น
 28. พระธาตุมหาชัย นครพนม
 29. วัดพระนารายณ์มหาราช
 30. วัดบึง - นครราชสีมา
 31. วัดเขาพระอังคาร
 32. วัดกลาง กาฬสินธุ์
 33. วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด
 34. วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
 35. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
 36. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
 37. วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด โคราช