PDA

View Full Version : ภาคใต้


 1. วัดพะโคะ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 2. วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างไห้)อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 3. วัดช้างไห้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 4. พระมหาธาตุเจดีย์วชิรมงคล จ.กระบี่
 5. เจ้าแม่กวนอิม วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)
 6. พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ชุดที่ ๒
 7. พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ
 8. วัดคงคาเลียบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 9. วัดท้ายยอ เกาะยอ จ.สงขลา
 10. วัดภูเขาทอง ต.น้ำผุด จ.ตรัง
 11. พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 12. วัดฉลอง
 13. วัดบางเหรียง
 14. สถูปอัฐฐิพระธาตุหลวงปู่ทวด
 15. วิหารน้ำน้อย สงขลา
 16. ยอดเขานาคเกิด ภูเก็ต
 17. พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
 18. เกาะแก้วพิศดาร ภูเก็ต
 19. เจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ทำด้วยสแตนเลส)
 20. พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธาธิวาส ยะลา
 21. วัดพุทธาธิวาส เบตง ยะลา
 22. พระเจดีย์ วัดช้างไห้ ปัตตานี
 23. พระเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
 24. พระธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
 25. วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) นราธิวาส
 26. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
 27. vihan
 28. สวนโมกขพลาราม
 29. วัดมัชฌิมาวาส จ. สงขลา
 30. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
 31. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช