PDA

View Full Version : วันวิสาขบูชา


  1. พิธีสมโภช "พระพุทธศรีโสภณ"
  2. วิสาขบูชา เวียนเทียน... ถ่ายรูปเล่น วัดอรุณฯ
  3. พิธีเวียนเทียนที่พุทธมณฑล
  4. วันวิสาขบูชา