PDA

View Full Version : ภาพในหลวงกับพระอริยเจ้า


 1. รวมภาพในหลวงกับพระอริยะสงฆ์ทั่วแผ่นดิน
 2. ในหลวงกับ“พระอริยเจ้า”
 3. พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
 4. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)กับ ในหลวง
 5. หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 6. หลวงพ่อเปิ่นกับในหลวง
 7. ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)กับในหลวง
 8. หลวงพ่อวัน อุตฺตโม กับ ในหลวง
 9. หลวงพ่อเกษม เขมโก กับ ในหลวง
 10. หลวงปู่หลุย จันทสาโร กับ ในหลวง
 11. หลวงปู่สิม พุทฺธจาโร กับ ในหลวง
 12. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวง
 13. หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต กับ ในหลวง
 14. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล กับ ในหลวง
 15. หลวงปู่นำ ชินวโร กับ ในหลวง
 16. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับในหลวง
 17. หลวงปู่ขาว อนาลโย กับ ในหลวง
 18. หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ กับ ในหลวง
 19. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กับในหลวง
 20. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กับในหลวง
 21. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) กับในหลวง
 22. พระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว สุวณณโชโต) กับ ในหลวง
 23. หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับในหลวง
 24. สมเด็จพระสังฆราช และในหลวง
 25. หลวงปู่แหวน สุจินโณ กับ ในหลวง
 26. ในหลวงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 27. ครูบาพรหมมา หรหมจักโก กับ ในหลวง
 28. หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม